Elisabeth Engstrand Studio

En chimär

En chimär är inom botaniken en växt där två olika vävnader växt samman, en ymphybrid. Detta är en ymphybrid mellan Pseudevernia furfuracea, gällav, och 925 silver.