Elisabeth Engstrand Studio

Axiom

I Axiom-kollektionen förenas tre matematikers upptäckter: Euklides tvådimensionella geometri, Fibonaccis talserier och spiralstrukturerna som ger upphov till Mandelbrots fraktaler.